BRANCH KHANH HOA - NGAN LUC INVESMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY


05_15            From 2013, Ngan Luc Investment and Development Joint Stock Company set up Khanh Hoa Branch with the mission of providing hospitality services at BIDV hotel & conference center (with 40 luxurious bedrooms).          Address: 21 Hung Vuong, Loc Tho, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam          Phone: (+84) 0258 3524433 - Fax: (+84) 0258. 3524435 - Email: bidvhotel.booking@gmail.com;          >> View the website of the branch <<          >> Go back to the main page <<05_22


05_21


05_20


05_19


 


Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa