Hồ sơ chuyển nhượng

22/07/2020

Trường hợp người góp vốn có nhu cầu chuyển nhượng, người góp vốn làm hồ sơ chuyển nhượng gửi cho Công ty cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng:
 1. Mẫu đề nghị chuyển nhượng - download mẫu (01 bản có chữ ký của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng và Chủ tịch CĐCS ký đóng dấu 2 bên)
 2. Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước của cả 2 bên (01 bản photo - bao gồm cả CMT cũ và mới (nếu có)).
 3. Giấy chứng nhận góp vốn của bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng (nếu có) (bản gốc)
  1. Phí chuyển nhượng:

        Nộp phí chuyển nhượng là: 100.000đ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

 • Số tiền: 100.000đ
 • Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực
 • Số tài khoản: 120.10.000.260.464
 • Tại BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch I
 • Nội dung: (Họ tên NGV) (Mã NGV) nộp phí chuyển nhượng NIAD
 • Ghi chú: Khi nào hồ sơ được xác nhận, bộ phận cổ đông sẽ liên hệ với bên chuyển nhượng để bên chuyển nhượng nộp phí chuyển nhượng.
  1. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Hoàn thiện hồ sơ anh/chị gửi về địa chỉ:

CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (Mrs An - Ban Kế hoạch nguồn vốn)

ĐC: Tầng 6 số 263 Cầu Giấy, p Dịch Vọng, q Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024.73044688 (số máy lẻ 1)

BÌNH LUẬN CỦA BẠN