Thông báo số 485/TB-NIAD ngày 04/ 12/ 2018 v/v: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp cho 37 nhà đầu tư

10:51 05/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 485/TB-NIAD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ngày 04 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Nhà đầu tư của dự án “Xây dựng nhà ở BIDV tại khu đất thấp tầng thuộc KĐTM Nam An Khánh”.

(Các nhà đầu tư không thực hiện ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng).

 

 

          Công ty CP ĐT và PT Ngân Lực (NIAD) trân trọng thông báo đến các Nhà đầu tư góp vốn vào dự án “Xây dựng nhà ở BIDV tại khu đất thấp tầng thuộc KĐTM Nam An Khánh” một số nội dung như sau:

  1. Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

          - Hiện nay, còn 37/ 109 người không thực hiện việc ủy quyền cho BĐD lựa chọn nhà thầu thi công, trong đó có 33/37 người đã ký Hợp đồng mua bán nhà ở với NIAD, và 4/37 người chưa ký Hợp đồng mua bán với NIAD.

  • NIAD sẽ phát hành Hồ sơ mời thầu tương ứng với khối lượng của 33 căn đã ký kết hợp đồng mua bán, với 04 căn còn lại (nếu không thực hiện việc ký hợp đồng mua bán) NIAD sẽ không đưa vào khối lượng   để mời thầu. (Danh sách 37 lô đất kèm theo).

          - HSMT sẽ được NIAD phát hành cho tất cả các nhà thầu được ít nhất một nhà đầu tư trong danh sách 33 căn giới thiệu. NIAD đề nghị các nhà đầu tư giới thiệu nhà thầu quan tâm đến gói thầu đến NIAD để mua hồ sơ mời thầu (mẫu giới thiệu nhà thầu đến mua HSMT kèm theo). Ngoài ra, NIAD cũng mời (các) nhà thầu đã tham gia chào thầu gói thầu do BĐD tổ chức. NIAD dự kiến sẽ bán HSMT từ 20/ 12/ 2018 (Giá bán HSMT 2.000.000 đ/1 bộ). NIAD đề nghị các nhà đầu tư gửi thư giới thiệu nhà thầu trước ngày 15/ 12/ 2018 để NIAD in ấn chuẩn bị HSMT.

          - Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, NIAD sẽ điều chỉnh chi phí, tiến độ thanh toán tại Hợp đồng mua bán với nhà đầu tư theo tiến độ thanh toán với nhà thầu quy định của HSMT.

          - NIAD tiến hành khởi công công trình cùng thời điểm và đồng bộ với các nhà đầu tư ủy quyền lựa chọn nhà thầu cho BĐD (nêu tại mục 1).

2. Đối với những nhà đầu tư chưa đủ điều kiện để NIAD hoặc Ban đại diện tổ chức triển khai thi công.

          Sau khi dự án được khởi công, NIAD sẽ phối hợp với Ban đại diện thống kê các nhà đầu tư không ủy quyền cho BĐD và không ký hợp đồng mua bán để NIAD triển khai thi công xây dựng, hoặc ủy quyền cho BĐD nhưng không có bảo lãnh thanh toán hợp đồng 3 bên, NIAD và BĐD sẽ báo cáo Ban Lãnh đạo BIDV và đề xuất hướng giải quyết.

          Nhà đầu tư gửi thư giới thiệu nhà thầu, vui lòng gửi theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, Tầng 6, số 263 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:  ĐT: 024.73044688, Máy lẻ 2091 hoặc 2092.

 

          Công ty CP ĐT và PT Ngân Lực trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • HĐQT (để b/c).

CÔNG TY CP ĐT VÀ PT NGÂN LỰC

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Hà Trung Nghĩa

Tải File Thông Báo

Tải Giấy giới thiệu nhà thầu

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa