Thông Báo kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 2019

09:28 17/05/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 146/TB-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  15  tháng 5 năm 2019   

THÔNG BÁO

Kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 2019

 

 • Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư và phát triển Ngân Lực (NIAD);
 • Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị NIAD,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông (Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và Người góp vốn về kế hoạch mua lại cổ phần năm 2019 như sau:

 1.  Đối tượng mua lại cổ phần:
 1. Người góp vốn bị chết, mất tích;
 2. Người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo;
 3. Người góp vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
 4. Người góp vốn là cán bộ BIDV nghỉ hưu.
 1.  Giá mua lại cổ phần: 10.000VND/cổ phần;
 2. Số cổ phần mua lại: 4.500 cổ phần/01 người góp vốn (vốn góp ban đầu khi thành lập Công ty) và cổ tức bằng cổ phần phát sinh trên phần vốn góp ban đầu này.
 3. Hạn mức mua lại cổ phần trong năm 2019: Tối đa 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng).
 4.  Nguồn vốn mua lại cổ phần: Vốn chủ sở hữu của Công ty.
 5. Thời hạn thanh toán tiền mua lại cổ phần: vào ngày 25 hàng tháng sau khi nhận đủ đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đối chiếu xác thực thông tin.
 6. Hồ sơ đề nghị: Phụ lục đính kèm  Mẫu 01  Mẫu 02   Mẫu 03
 • Ghi chú:
 • Công ty chỉ mua lại cổ phần của người góp vốn/người thừa kế của người góp vốn tự nguyện bán lại cho Công ty và trong hạn mức mua lại cổ phần nêu tại Mục 4 Thông báo này;
 • Trường hợp người góp vốn bán cổ phần của mình cho Công ty trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách nhận cổ tức và thời điểm trả cổ tức thì người góp vốn vẫn được nhận cổ tức từ Công ty.

Quý cổ đông và người góp vốn có thể liên hệ Ms An - Phòng Kinh doanh Tổng hợp, điện thoại: (024)73044688 (số máy lẻ: 1), email: codong@nganluc.vn để được hỗ trợ và giải đáp.

Trân trọng!

 

Nơi nhận: (….bản)

 • Như trên;
 • Website;
 • Lưu: VT.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Hà Trung Nghĩa

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin |
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa