NIAD tiên phong cung cấp xe chở bình chứa phóng xạ

Tuyển dụng

Môi trường thân ái cùng rất nhiều cơ hội phát triển và sự đãi ngộ lâu dài, vượt bậc

Chờ đón những cộng sự tài năng, tâm huyết và nhiều hoài bão.

Vị trí cần tuyển Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Đăng ký
Marketing Hà Nội 29/05/2020 Ứng tuyển
Nhân sự tổng hợp Hà Nội 29/05/2020 Ứng tuyển