29/06/2022 Kỷ Niệm 15 Năm Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

採用

欠員 ポジション ロケーション 締め切り 登録
IT + MARKETING Hà Nội 20/08/2019 登録
Quản lý TP. HCM 25/07/2017 登録
1234567890 234567u8i9o 2345678i9o 登録
nhân viên 123 Công ty 31/12/2018 登録
Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin |
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa