サービス

Kinh doanh thiết bị

Kinh doanh và cho thuê tài sản

Bán xe ôtô thương mại, chuyên dùng

Kinh doanh bất động sản

Quản lý và khai thác tòa nhà

Kinh doanh Khách sạn

Dịch vụ bảo vệ

Dịch vụ du lịch lữ hành

Dịch vụ cung ứng lao động

Đại lý vé máy bay