29/06/2022 Kỷ Niệm 15 Năm Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

THÔNG BÁO (V/v: Tình hình và dự kiến kế hoạch triển khai tiếp theo của dự án “Xây dựng nhà ở BIDV tại khu thấp tầng thuộc KĐTM Nam An Khánh”).

09:46 02/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 385/TB-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  1  tháng 10 năm 2018    

THÔNG BÁO

(V/v: Tình hình và dự kiến kế hoạch triển khai tiếp theo của dự án “Xây dựng nhà ở BIDV tại khu thấp tầng thuộc KĐTM Nam An Khánh”).

 

Kính gửi: - Ban đại diện các nhà đầu tư

- Các nhà đầu tư của dự án “Xây dựng nhà ở BIDV tại khu thấp tầng thuộc KĐTM Nam An Khánh”.

 

Nhằm cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư (NĐT), NIAD thông báo về tình hình thực hiện đến nay và dự kiến kế hoạch triển khai tiếp theo của dự án “Xây dựng nhà ở BIDV tại khu thấp tầng thuộc KĐTM Nam An Khánh (Dự án):

  1. Điều chỉnh Hồ sơ thiết kế:

Căn cứ vào danh sách các nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh Hồ sơ thiết kế (Tại thông báo 341/TB-NIAD ngày 23/ 8/ 2018), NIAD đã gửi danh sách đến Ban đại diện (BĐD) để BĐD làm đầu mối làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán.

- Với mẫu thiết kế Biệt thự đơn lập (ô TT1) đã được tư vấn thiết kế thực hiện xong (bao gồm cả bản vẽ thiết kế và dự toán), và hồ sơ đã được chuyển sang đơn vị thẩm tra.

- Với mẫu thiết kế Biệt thự song lập (TT5, TT8) và các mẫu liền kề (TT3, TT4, TT9) đơn vị tư vấn thiết kế đang triển khai, dự kiến 03/10/ 2018 sẽ hoàn thành và chuyển hồ sơ sang đơn vị đơn vị tư vấn thẩm tra.

- Sau khi có kết quả báo cáo của đơn vị tư vấn thẩm tra, NIAD và Ban đại diện sẽ phê duyệt bản vẽ thiết kế và dự toán điều chỉnh, dự kiến từ 05/10 -> 10/10/2018.

  1. Ký kết Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (TVQLDA) và Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng (TVGS).

a) Hợp đồng TVQLDA:

- BĐD đã lựa chọn, và đang tiến hành thương thảo về giá cả, tiến độ với đơn vị tư vấn quản lý dự án, NIAD đã phối hợp để kiểm tra năng lực của đơn vị tư vấn và NIAD đánh giá năng lực của đơn vị tư vấn là đảm bảo theo quy định hiện hành để thực hiện quản lý dự án.

- NIAD và BĐD đang phối hợp với đơn vị Tư vấn QLDA để hoàn thiện Hợp đồng, dự kiến Hợp đồng sẽ được ký kết (ba bên) giữa BĐD, NIAD và Tư vấn QLDA, trước 05/10/2018.

b) Hợp đồng TVGS:

BĐD đang đàm phán và xem xét đề xuất của nhà thầu TVGS về nội dung công việc và chi phí. NIAD sẽ phối hợp với BĐD, Tư vấn QLDA đánh giá về năng lực của nhà thầu tư vấn giám sát và hoàn thiện hợp đồng sẽ ký kết (ba bên) giữa NIAD, BĐD và TVGS. Thời gian ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát trước hoặc cùng thời điểm với việc ký kết hợp đồng thi công.

c) Sau khi hợp đồng TVQLDA cũng như hợp đồng TVGS của Dự án được ký kết, BĐD và NIAD sẽ thông báo về mức kinh phí phân bổ để các NĐT chuyển tiền vào tài khoản do NIAD mở dành riêng cho việc thanh toán đối với các hợp đồng này và Hợp đồng thi công xây dựng ký kết ba bên.

3. Lựa chọn nhà thầu thi công, ký kết hợp đồng thi công và khởi công xây dựng:

 a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu: thời gian dự kiến từ 10/10 => 31/10/2018

- Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu (Tổ CGĐT) - với các thành viên gồm: 6 người do các Nhà đầu tư bầu chọn tại cuộc họp ngày 09/08/2018 (trong đó 2 người là thành viên của BĐD, 4 người là các Nhà đầu tư), 2 cán bộ do NIAD cử tham gia và 2 chuyên gia tư vấn độc lập – đã được Trưởng BĐD ra quyết định thành lập. Với sự tham gia của Tổ CGĐT, dự thảo Hồ sơ mời thầu cũng đã được BĐD hoàn thành (trừ phần nội dung về các bản vẽ thiết kế và khối lượng chào thầu đang chờ hồ sơ TK-DT được phê duyệt sẽ hoàn thiện).

 - Sau khi Hồ sơ thiết kế điều chỉnh (nêu tại mục 1) được phê duyệt, TVQLDA và Tổ CGĐT sẽ phối hợp rà soát và hoàn chỉnh lại HSMT, trình BĐD phê duyệt và phát hành HSMT theo hình thức đấu thầu rộng rãi tới các nhà thầu; việc đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự đấu thầu giao Tổ CGĐT thực hiện.

- Trên cơ sở báo cáo của Tổ CGĐT về kết quả đánh giá HSDT của các Nhà thầu tham dự thầu, BĐD và NIAD sẽ xem xét, phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và tổ chức mời (các) Nhà thầu được xếp hạng cao nhất đến thương thảo hợp đồng, cụ thể:

+ Với các hợp đồng ký kết ba bên: BĐD sẽ chủ trì (với sự tham gia của Tư vấn QLDA và NIAD) thương thảo với Nhà thầu;

+ Với các hợp đồng do NIAD ký kết: NIAD sẽ chủ trì (có sự tham gia của BĐD và Tư vấn QLDA) thương thảo với Nhà thầu.

- Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, BĐD và NIAD sẽ gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu.

b) Tổ chức ký kết hợp đồng với (các) nhà thầu thi công được chọn (Nhà thầu): thời gian dự kiến từ 01/11 => 05/11/2018, cụ thể:

- Với các hợp đồng ký kết ba bên: Từng NĐT sẽ cùng với NIAD ký trực tiếp với Nhà thầu;

- NIAD sẽ ký hợp đồng (hai bên) với Nhà thầu đối với các hợp đồng còn lại.

c) Thông báo tiến độ chuyển tiền thanh toán của gói thầu thi công xây dựng:

Căn cứ vào nội dung hợp đồng thi công xây dựng sau thương thảo thành công với (các) Nhà thầu, BĐD và NIAD sẽ thông báo đến các NĐT tiến độ các đợt chuyển tiền thanh toán của gói thầu thi công xây dựng.

d) Khởi công xây dựng: Dự kiến từ 10/11 => 15/11/ 2018.

4. Bảng dự kiến tiến độ triển khai (tiến độ các công việc chi tiết nêu tại các mục từ 1 đến 3 ở trên)

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

1

Hoàn thành việc điều chỉnh HS thiết kế.

 

05/10=>10/10/2018

BĐD, NIAD, các đơn vị TVTK, TVTTTK-DT

2

Ký kết Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án.

 Trước 05/10/2018

BĐD, NIAD, TVQLDA

3

Ký kết Hợp đồng Tư vấn giám sát.

Trước hoặc từ 01/11 => 05/11/2018

BĐD, NIAD,

TVQLDA, TVGS

4

Tổ chức đấu thầu.

05/10 => 31/10/2018

BĐD, NIAD, Tổ CGĐT, TVQLDA

6

Tổ chức ký kết Hợp đồng thi công xây dựng

01/11 => 05/11/2018

BĐD, NIAD, các NĐT, TVQLDA, TVGS

7

Thông báo tiến độ chuyển tiền thanh toán của gói thầu thi công xây dựng.

Ngay sau khi Thông báo kết quả đấu thầu được phát hành

BĐD, NIAD, TVQLDA

8

Khởi công xây dựng

10/11 => 15/11/ 2018

BĐD, NIAD, các NĐT, TVQLDA, TVGS,

 

Thông báo này đã được Ban đại diện thông qua, và được đăng tải trên trang intranet của BIDV, trên trang web Nganluc.vn.

Nhà đầu tư muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực - Tầng11, tháp A, Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐT: 02439744382; Mr.Tú - 0936590281;  Mr.Hải – 0913396999.

 

Công ty CP ĐT và PT Ngân Lực trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Lưu.

 

 

CÔNG TY CP ĐT VÀ PT NGÂN LỰC

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Thân Ngọc Dương

 

FILE THÔNG BÁO

Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin |
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa