Dịch vụ du lịch lữ hành

NIAD Travel xin giới thiệu một số hình ảnh về các Tour do NIAD Travel đã tổ chức triển khai

Đoàn châu Âu

anh_doan_chau_au_1
anh_doan_chau_au_2
anh_doan_chau_au_3
anh_doan_chau_au_4

Đoàn du lịch Nhật Bản

anh_doan_Nhat_1
anh_doan_Nhat_2
anh_doan_Nhat_3