Danh bạ số máy lẻ của CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

14:43 03/04/2019

          Kính gửi Khách hàng, đối tác của CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực,

          Hiện nay CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã thay đổi hệ thống điện thoại cố định cũ để chuyển sang tổng đài hotline số (024) 730 44 688

          CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực kính thông báo tới các Khách hàng, đối tác của Công ty danh bạ số máy lẻ để tiện liên hệ như sau:

TT Họ và tên Máy lẻ
A Trụ sở chính của NIAD  
I Ban điều hành  
1 Tổng Giám đốc - Hà Trung Nghĩa 2011
2 Phó Tổng Giám đốc - Thân Ngọc Dương 2012
3 Phó Tổng Giám đốc - Đỗ Sỹ Tiến 2013
4 Phó Tổng Giám đốc - Phùng Quang Hùng 2014
II Phòng Tổ chức hành chính  
1 Lê Thị Bích Nhung (trưởng phòng) 2021
2 Phạm Ngọc Khánh 2022
3 Nguyễn Đình Bốn 2023
4 Lê Thị Lệ Quyên 2024
5 Tạ Quang Thành 2025
III Phòng Tài chính Kế toán  
1 Phạm Thị Bích Thủy (trưởng phòng) 2031
2 Phùng Thị Loan 2032
3 Lê Văn Phúc 2033
4 Phan Huyền Trang 2034
IV Phòng Kinh doanh Tổng hợp  
A Các phó trưởng phòng  
1 Đỗ Thị Tuyết Mai 2042
2 Trần Thị Hải Yến 2061
3 Lê Quang Trung 2101
4 Hoàng Lê Anh 2102
B Hoạt động tài chính - Công nghệ - Marketing - Cổ đông  
1 Nguyễn Văn Thanh 2051
2 Quản lý cổ đông
(Vũ Thị Ngọc An)
1
C Kinh doanh thiết bị văn phòng  
1 Nguyễn Trọng Thuyết 2052
D Kinh doanh và cho thuê ô tô, máy phát điện  
1 Trịnh Ngọc Lan 2071
2 Đỗ Thùy Dương 2072
E Quản lý và khai thác tòa nhà  
1 Nguyễn Khánh Tùng 2081
2 Nguyễn Thị Ánh Thu 2082
3 Nguyễn Thành Nhân 2083
4 Nguyễn Ngọc Tân 2084
F Kinh doanh Bất động sản - Nam An Khánh  
1 Phùng Minh Tú 2091
2 Nguyễn Khắc Hải 2092
V CT TNHH Dịch vụ và Du lịch Ngân Lực  
1 Trương Thị Hiền 3009
2 Vi Thị Hồng Hạnh 3001
3 Đinh Thị Hồng Nhung 3002
4 Trần Thị Thu Hà 3003
5 Nguyễn Thị Hải Tiến 3004
6 Hoàng Thọ Hải Đăng 3005
7 Nguyễn Thủy Tiên 3006
8 Phạm Thị Phượng 3007
9 Lê Kim Anh 3008
10 Nguyễn Anh Tuấn 3010
11 Phạm Thị Tuyết Nhung 3011
12 Hà Thị Duyên 3012

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN