NIAD tiên phong cung cấp xe chở bình chứa phóng xạ

Danh bạ số máy lẻ của CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

14:43 03/04/2019

          Kính gửi Khách hàng, đối tác của CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực,

          Hiện nay CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã thay đổi hệ thống điện thoại cố định cũ để chuyển sang tổng đài hotline số (024) 730 44 688

          CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực kính thông báo tới các Khách hàng, đối tác của Công ty danh bạ số máy lẻ để tiện liên hệ như sau:

TT Họ và tên Máy lẻ
A Trụ sở chính của NIAD  
I Ban điều hành  
1 Tổng Giám đốc - Hà Trung Nghĩa 2011
2 Phó Tổng Giám đốc - Thân Ngọc Dương 2012
3 Phó Tổng Giám đốc - Đỗ Sỹ Tiến 2013
II KHỐI HỖ TRỢ  
1 Ban Tổ chức hành chính  
a Lê Thị Bích Nhung (Trưởng ban) 2021
b Phạm Ngọc Khánh 2022
c Nguyễn Đình Bốn 2023
d Lê Thị Lệ Quyên 2024
e Tạ Quang Thành 2025
2 Ban Tài chính Kế toán  
a Phạm Thị Bích Thủy (Trưởng ban) 2031
b Phùng Thị Loan 2032
c Lê Văn Phúc 2033
d Phan Huyền Trang 2034
III KHỐI KINH DOANH  
1 Ban Kinh doanh  
a Hoàng Lê Anh (Trưởng ban) 2102
b Trần Thị Hải Yến (Trưởng nhóm Phát triển dự án) 2061
c Trịnh Ngọc Lan (Trưởng nhóm Kinh doanh Tài sản) 2071
d Đỗ Thùy Dương 2072
e Nguyễn Khánh Tùng (Trưởng nhóm Quản lý tòa nhà) 2081
f Nguyễn Thị Ánh Thu 2082
g Nguyễn Thành Nhân 2083
h Nguyễn Ngọc Tân 2084
i Phùng Minh Tú (Trưởng nhóm Môi giới, quản lý, kinh doanh BĐS) 2091
j Nguyễn Khắc Hải 2092
2 Ban Kế hoạch Nguồn vốn  
a Đỗ Thị Tuyết Mai (Trưởng ban) 2042
b Nguyễn Văn Thanh (Trưởng nhóm Tài chính - Công nghệ - Thương hiệu) 2051
c Vũ Thị Ngọc An (Quản lý cổ đông) 1
d Nguyễn Trọng Thuyết (Kinh doanh thiết bị) 2052
3 Ban Pháp chế và Quản lý các đơn vị thành viên  
a Lê Quang Trung (Trưởng ban) 2101
V CT TNHH Dịch vụ và Du lịch Ngân Lực  
1 Trương Thị Hiền 3009
2 Vi Thị Hồng Hạnh 3001
3 Đinh Thị Hồng Nhung 3002
4 Trần Thị Thu Hà 3003
5 Nguyễn Thị Hải Tiến 3004
6 Hoàng Thọ Hải Đăng 3005
7 Nguyễn Thủy Tiên 3006
8 Phạm Thị Phượng 3007
9 Lê Kim Anh 3008
10 Nguyễn Anh Tuấn 3010
11 Phạm Thị Tuyết Nhung 3011
12 Hà Thị Duyên 3012

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN