Kinh doanh Khách sạn

contact-us

Điện thoại: (+84) 0258 3524433

Fax: (+84) 0258. 3524435

Email: bidvhotel.booking@gmail.com;