Dịch vụ cung ứng lao động

human-resources

 

 

Thu_ngo_cho_thue_lao_dong
 

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG CỦA NLTAS ĐEM LẠI CHO CÁC ĐƠN VỊ THUÊ LAO ĐỘNG

      1. Đảm bảo an toàn về pháp lý

 • Dịch vụ cho thuê lại lao động của NLTAS hỗ trợ Bên thuê lại lao động chuyển đổi lao động mà đơn vị đang sử dụng dưới hình thức lao động thời vụ, ngắn hạn thành lao động có thời hạn, đảm bảo an toàn về pháp lý mà không chịu ảnh hưởng các quy định của Bộ luật lao động liên quan đến loại hình lao động và số lần ký kết hợp đồng lao động;
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, chấm dứt hợp đồng lao động ... không đúng quy định của pháp luật;

      2. Hiệu quả trong quản lý nhân lực

 • Lựa chọn và sử dụng nhân sự theo nhu cầu;
 • Tiết kiệm thời gian giải quyết các công việc về nhân sự;
 • Khi tăng số lượng lao động không làm tăng định biên và quỹ lương của đơn vị;
 • Linh hoạt về số lượng nhân sự sử dụng trong từng thời kỳ, dễ dàng thay thế nhân sự không phù hợp.

 

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG NLTAS ĐEM LẠI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

      1. Đảm bảo quyền lợi theo quy định của Pháp luật

 • Thông qua NLTAS, người lao động được đảm bảo các quyền lợi và được giải quyết các chế độ chính sách theo đúng các quy định của pháp luật.

      2. Đảm bảo nhận đủ lương, thu nhập và các chế độ chính sách

 • NLTAS với các hiểu biết về các chính sách, chế độ của Bên sử dụng lao động dành cho người lao động, đảm bảo phối hợp với Bên sử dụng lao động chi trả đủ lương, thu nhập và chế độ chính sách cho Người lao động;
 • NLTAS cam kết thanh toán đầy đủ các khoản tiền Bên sử dụng lao động chuyển cho NLTAS để chi cho Người lao động;
 • NLTAS sẽ hỗ trợ Người lao động trong các mối quan hệ với Bên sử dụng lao động

      3. Có được các cơ hội việc làm khác

 • Cùng với thông tin về Người lao động được lưu tại hệ thống của NLTAS, Người lao động có cơ hội tiếp cận các cơ hội làm việc khác khi có nhu cầu.
 •  

QUY TRÌNH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Quy_trinh_cho_thue_lao_dong

 

Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin |
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa