Thông báo kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 2018

02/10/2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 59/TB-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  05  tháng 2 năm 2018    

THÔNG BÁO

Kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 2018

Căn cứ:

 • Điều lệ CTCP Đầu tư và phát triển Ngân Lực (NIAD);
 • Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 24/01/2018 của Hội đồng quản trị NIAD,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông (Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và Người góp vốn về kế hoạch mua lại cổ phần năm 2018 như sau:

 1. Từ 25/01/2018 trở về trước: mua lại cổ phần NIAD của các đối tượng đã nộp hồ sơ rút vốn hợp lệ trước 26/01/2018 theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/01/2017 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 25/9/2017 của Hội đồng quản trị.
 2. Từ 26/01/2018 cho đến hết năm 2018:
 1. Đối tượng mua lại cổ phần:
 • Người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo (1)
 • Người góp vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; (2)
 • Người góp vốn bị chết;
 • Người góp vốn bị mất tích.
 1. Giá mua lại cổ phần của các đối tượng nêu trên: 10.000VND/cổ phần;
 2. Thời hạn thanh toán tiền mua lại cổ phần: sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đối chiếu xác thực thông tin.
 1. Nguồn vốn mua lại cổ phần: Vốn chủ sở hữu của Công ty.
 2. Hồ sơ đề nghị: Download file
 • Ghi chú:
 • Việc bán cổ phần NIAD cho Công ty được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người góp vốn;
 • Người góp vốn sẽ không được hưởng cổ tức cho số cổ phần đã bán cho Công ty trước thời điểm chốt danh sách nhận cổ tức năm 2017.

Quý cổ đông và người góp vốn có thể liên hệ Ms An - Phòng Kinh doanh Tổng hợp, điện thoại: (024)22200404 để được hỗ trợ và giải đáp.

Trân trọng!

 

Nơi nhận: (….bản)

 • Như trên;
 • Website;
 • Lưu: VT.

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Hà Trung Nghĩa

 

(1), (2) Văn bản hướng dẫn bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số 164/VB-HĐQT ngày 27/4/2016 (download file)

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa