Dịch vụ cung ứng lao động

Dịch vụ cung ứng lao động của NIAD là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp cần nhân sự trong một khoảng thời gian theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng có đội ngũ nhân viên có trình độ thay thế cho những nhân sự vắng mặt trong một thời gian do: ốm đau, nghỉ phép, thai sản hay do nhu cầu đột xuất hoặc tạm thời từ: các dự án đặc biệt, mùa cao điểm sản xuất sản phẩm/ dịch vụ nhưng thiếu lao động.