Hotel Business

khach_san_1

 

From 2013, Ngan Luc Investment and Development Joint Stock Company will start to operate hotel business.

 

HOTEL SUITE OF NGAN LUC

NORTHERN

 

CENTRAL

kd_khach_san

BIDV CONFERENCE, CONFERENCE & SPA CENTER IN NHA TRANG

Address: 21 Hung Vuong Street, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Phone: (+84) 0258 3524433 - Fax: (+84) 0258. 3524435 - Email: bidvhotel.booking@gmail.com;

>> Visit the branch website <<

 

SOUTH

Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin |
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa