NIAD tiên phong cung cấp xe chở bình chứa phóng xạ

Cập nhật Văn bản pháp luật (tháng 12/2018)

13:36 18/12/2018

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực xin cập nhật Văn bản pháp luật (tháng 12/2018) như sau:

1. Điểm tin chính sách pháp luật

Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 153 >> download <<
Day la noi dung duoc quy dinh tai Nghi dinh 149 >> download <<
Day la quy dinh tai Thong tu 71 >> download <<
Muc dong BHXH, BHYT, BHTN moi nhat >> download <<
Sau day la mot so van ban noi bat ve tai chinh >> download <<
Tang thue bao ve moi truong doi voi xang dau 2019 >> download <<

2. Công tác Đảng >> download <<

Hướng dẫn 12-BTCTW-Sinh hoạt chi bộ
Hướng dẫn 16-2018-TCTW đánh giá xếp loại đảng viên, TCCCĐ
QĐ 07-2018-Xử lý TCCCĐ vi phạm
Quy định 05-2018-QDTW-kết nạp người vi phạm chính sách KHHGĐ

3. Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Lương - Phúc lợi >> download <<

NĐ 153-2018-Điều chỉnh lương hưu lao động nữ
NĐ 146-2018-Hướng dẫn Luật Bảo hiểm Y tế
TT 39-2018-Thống nhất giá khám chữa bệnh, khám BHYT trên toàn quốc
NĐ 148-2018-Sửa đổi NĐ 05-2015 hướng dẫn BLLĐ
Cv 4996-2018-Thực hiện một số nội dung tại NĐ 146-2018
Quy định mới về chính sách BHYT-2018
Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2019
Cách phân bổ thu nhập của NLĐ năm 2019 để giảm tiền đóng BHXH
Hướng dẫn áp mã khám chữa bệnh
NĐ 4753-2018-Hợp nhất các văn bản hướng dẫn về lao động, tiền lương
CV 1904-2018-BHXH-Vv giải quyết chế độ ốm đau
CV 1953-2018-BBHXHHCM-GCN nghỉ việc hưởng BHXH
CV 2298-2018-Hướng dẫn thanh toán KCB BHYT
TT 15-2018-Giá dịch vụ KCB bảo hiểm Y tế
CV 2219-2018 Hướng dẫn chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức
TT 96-2018-Mừng thọ người cao tuổi
Chỉ thị 31-2018 -Tăng cường kỷ luật, kỷ cươngchấp hành pl về NSNN
NĐ 146-2018-Bảo hiểm y tế
NĐ 72-2018 Lương cơ sở cán bộ công chức
QĐ 888-2018-Về BHXH, BHYT
QĐ 772-2018-Thủ tục hành chính BHXH,BHYT
TT 05-2018 Về tăng lương hưu, trợ cấp BHXH
Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2019
QĐ 929-2018-Về thủ tục hành chính BHXH,BHYT...
NĐ 121-2018-NĐ-CP-Lao động tiền lương
Nghị định 143-2018-NĐ-CP-Lao động đối với công nhân nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư 17-2018-TT-BLDTBXH-Lao động

4. Tài chính - Kế toán >> download <<

NĐ 119-2018-NĐ-CP-Hóa đơn điện tử bán hàng hóa, dịch vụ
CV 4763-2018-BTC hóa đơn điện tử
CV Tổng cục thuế hướng dẫn hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình DN
NĐ 41-2018- Xử phạt HC kế toán-kiểm toán
TT 25-2018-BTC thuế TNDN
CV 4003-2018-TCT-Hướng dẫn mua hàng hóa cho CBNV không dùng quỹ phúc lợi
Chỉ thị 02-2018-Kiểm soát hoạt động liên quan đến giao dịch tiền ảo
TT 87-2018-Hưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế
Hướng dẫn thuế TNCN-bệnh hiểm nghèo
QĐ 986-2018-QĐ-CP chiến lược PT Ngân hàng đến 2025
Nghị quyết 579-QH-Thuế môi trường
NĐ 117-2018-NĐ-Giữa bí mật, cung cấp tt của ngân hàng nước ngoài
Thông tư 82-2018-TT-BTC-Bãi bỏ ví dụ tại thông tư 219, NĐ 209
NĐ 20-2017-NĐ- Giao dịch liên kết

5. Doanh nghiệp >> download <<

NĐ 116-2017-Lắp ráp, nhập khẩu, bảo dưỡng ô tô
NĐ 108.2018-sửa đổi NĐ 78.2015 về đăng ký DN
Hướng dẫn nộp BCTC-2018
NĐ 155-2018-Sửa đổi một số quy định kinh doanh thuộc thẩm quyền Bộ Y tế
CV 234-2018-Áp dụng mã ngành khi đăng ký doanh nghiệp
TT 33-2018-Phí cấp GCN lữ hành du lịch nội địa, quốc tế
TT 37-2018-Xử lý nhà, đất, tài sản công
TT 41-2018-Xác định giá trị DN khi cổ phần hóa
QĐ 27-2018-Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 139-2018-Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
QĐ 43-2018 Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
NĐ149-2018-Thực hiện quy chế dân chủ nơi làm việc
TT 93-2018-Thủ tục nhập, tái xuất, chuyển nhượng ô tô...
TT 41-2018-Về xác định CP hóa doanh nghiệp
NĐ 83-2015 Về đầu tư ra nước ngoài
NĐ 100-2018 Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về đầu tư kinh doanh.Bộ xây dựng
TT 09-2015-TT-BKHĐT-Đầu tư ra nước ngoài
Thông tư 29-2018-Sửa đổi TT 219 đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
NĐ 03-2018-Mẫu liên quan đầu tư ra nước ngoài
NĐ 136-2018-NĐ-Kinh doanh tài nguyên-môi trường
NĐ 142-2018-NĐ-CP-Du lịch-Di sản
NĐ 116-2018-NĐ-CP về tín dụng nông thôn

6. Thông tin pháp luật khác >> download <<

Luật số 35-2018-QH13-Sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
QUỐC HỘI VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
TT 01-2018-thực hiên cơ chế 1 cửa liên thông thủ tục hành chính
Nghị quyết 72-2018-phê chuẩn hiệp định xuyên Thái Bình Dương
TT 30-2018-danh mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán thuốc, hóa dược
NĐ 137-2018-NĐ-CP-Luật Luật sư
TT 35-2018-Hoạt động kiểm tra xử lý VPHC của Quản lý thị trường
CV số 02-2018-Giải đáp về tố tụng hành chính
TT 10-2018-Tài chính vi mô
NQ 19-2018-Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh
NQ 03-2018-Giải quyết tranh chấp về nợ xấu tại Tòa án
NĐ 61-2018-Thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục HC
TT 56-2018-BTC-Thu phí đánh giá tác động môi trường
TT liên tịch 05-2018-Cung cấp thông tin người phạm tội
Thông tư 25-2018-TT-BCT-Giá bán điện
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin |
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa